Helifuel søker en økonomi- og administrasjonssjef med drivkraft til å utvikle selskapet videre

Som økonomi- og administrasjonssjef i Helifuel får du et helhetlig ansvar for økonomi og administrasjon i selskapet. Du vil samarbeide tett med daglig leder i oppfølging av den daglige driften, ha en sentral rolle i ledergruppen, delta i styrearbeid og bidra aktivt med økonomiske vurderinger i pågående og fremtidige prosjekter.

Vi søker en faglig sterk og effektiv drifter som vil være sentral i å sikre kontinuerlig forbedring, standardisering og videre utvikling av økonomi- og administrasjonsområde fremover. Du har et sterkt ønske om å forstå forretningen, lære deg detaljene i driften, og trygt fungere som overordnet leder for selskapet i daglig leders fravær. Økonomi- og administrasjonssjefen leder et team på to ansatte og rapporterer til daglig leder.

ANSVAR OG OPPGAVER:

 • Stillingen vil ha et helhetlig ansvar for økonomi, finans og regnskap i selskapet, herunder utarbeidelse av finans- og prosjektregnskap, analyser, rapportering, budsjett, måneds- og årsavslutninger m.m.
 • Administrasjonsansvar med oppfølging av innkjøp, avtaler, kontrakter, kvalitets- og sertifiseringsprosesser
 • Kontinuerlig arbeide for å utvikle og forbedre driftsrutiner og prosesser innen økonomi- og administrasjonsområdet, planlegge og iverksette effektive tiltak
 • Følge selskapets prosjekter fra et økonomi og finansperspektiv
 • Oppfølging av selskapets ERP- og øvrige IT-systemer
 • Støtte og robustgjøre prosjektledere i bruk av ERP-system og økonomistyring
 • Lede ansatte innen økonomi og administrasjon

ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJON:

 • Relevant høyere økonomisk utdannelse på bachelor- eller masternivå
 • Minimum fem års relevant erfaring med økonomi, finans og regnskap, fortrinnsvis fra prosjektbasert  virksomhet
 • Erfaring fra lederstilling eller med sterk motivasjon for lederrollen
 • Har gode IT- og systemkunnskaper og kan vise til erfaring med å utvikle og implementere nye løsninger
 • Interesse for effektivisering, systemutvikling og forbedringsprosesser innen økonomi- og administrasjonsområdet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Trives med stort ansvar, er proaktiv og ønsker å gjøre en forskjell
 • God arbeidskapasitet og effektiv
 • God til å samarbeide, men liker å jobbe selvstendig
 • Trygg i utfordrende situasjoner, handlekraftig og takler usikkerhet
 • Evne til å gå i detaljene og samtidig ta et strategisk perspektiv
 • Verdsetter åpen og direkte kommunikasjon
 • Faglig oppdatert og trygg på lover og regler
 • Kommersiell – ser alltid etter muligheter for kostnadseffektivisering, besparelser og økt lønnsomhet
 • Strukturert, analytisk og evne til å gjøre gode prioriteringer

I Helifuel vil du få muligheten til å gjøre en forskjell og være en sentral drivkraft i selskapets fremtidige utvikling. Du får muligheten til å bruke bredden av dine erfaringer og kompetanseområder og samtidig få nye kunnskaper om våre prosjekter, kunder og markeder. Du vil jobbe i et humørfylt arbeidsmiljø med sterk teamorientering, der kompetanse og kvalitet står sentralt. Det er korte beslutningsveier, åpen kommunikasjon, god takhøyde og fokus på forbedringer. Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser og en spennende arbeidshverdag for rett kandidat. Arbeidssted er ved selskapets kontor i Sveio.

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Pål Meyer, tlf. +47 416 68 192.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest.  Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 14. desember – søknader behandles fortløpende.
Tiltredelse: Etter nærmere avtale.